Kalıphane Havalandırma

    İnsanların fazla olduğu yerlerde havalandırma ihtiyacı birincil önceliktir. Ancak bazı iş kollarında havalandırma işlemi önemden ziyade zorunluluktur. Kalıphane havalandırma işlemleri bu zorlukların bulunduğu yerlerden biridir. İsminden anlaşılacağı üzere kalıphane denilen alanlarda çeşitli ürünlerin kalıpları oluşturulur. Kalıp oluşturma aşamasında çeşitli kimyasallar kullanılarak kötü koku ve tehlikeli gazlar ortaya çıkar. Bu kokuların ve hava kirliliğinin giderilmesi için kalıphane havalandırma sistemleri nizami ve kaliteli şekilde kurulmalıdır. Aksi halde çalışan sağlığı olumsuz yönde etkilenerek vahim sonuçlar ortaya çıkabilir. Kalıphane içerisinde kullanılan makine ve araçlar insan sağlığını negatif yönde etkileyen maddelere sahiptir. Bu maddelerin insanın teneffüs ettiği havaya yayılması havalandırma sistemleri ile önlenebilir. Arsel Havalandırma sayesinde kalıphane gibi iş kollarında ihtiyaç duyulan havalandırma sistemleri kaliteli şekilde kurulur. Şirketimiz uzun yıllardır hizmet veren alanında bilgili ve deneyimli yapıya sahiptir. Müşteri memnuniyeti odaklı hareket eden Arsel Havalandırma süreci hızlı şekilde yönetir.

     Kalıphane eski meslek gruplarından biri olarak karşımıza çıkar. Emek isteyen ve eski İstanbul kültüründen kalan iş kollarından biridir. Kalıp ve kalıpçılık sayesinde istenilen ürünlerin kalıbının alınması mümkündür. Tekstil, teknoloji, plastik ve akla gelen her ürün grubunun kalıba ihtiyacı vardır. Ürünler seri üretime geçmeden önce kalıplarının alınıp standart ölçülere sahip olması gerekmektedir. Aksi halde ürün grupları arasında orantısızlık yaşanabilir. Her ürünün aynı standartlara sahip olması için kalıphane mesleği oldukça saygı duyulması gereken iş kollarından biridir. Her meslek gibi belli zorlukları bulunan kalıphane içerisinde kötü gaz ve kirli hava oldukça fazladır. Hava kirliliğinin önlemek için kalıphane havalandırma sistemleri nizami şekilde kurulmalıdır. Aynı durum tabakhane içinde geçerlidir. Hane kullanılan iş kolları genellikle eski zamandan kalan emek isteyen el emeği barındıran işlerdir. Marangozhane, tabakhane, kalıphane, yemekhane gibi alanlar yoğun emek ve zorlu hava kirliliği durumlarına şahit olur. Bu gibi hava kirliliğinin önüne geçmek için havalandırma sistemlerine önem göstermek gereklidir. Aksi halde çalışan kişilerin sağlığı negatif yönde etkilenir. Günümüzde maalesef işyerlerinde tasarruf yapmak adı altında çalışan sağlığı ikinci plana atılmaktadır.