Havalandırma

İnsanın hayatını devam ettirebilmesi için nefes alıp vermesi gerekmektedir. Canlıların çok büyük bir kısmı solunum yapmadan hayatını devam ettirememektedir. Ancak sadece nefes almak sağlıklı olmak için yeterli değildir. Solunan havanın yeterli oksijen miktarına sahip olması gerekir. Sürekli solunumun yapıldığı kapalı ortamlarda oksijen miktarı düşmekte ve havasız kötü kokan bir ortam oluşmaktadır. İnsanı oldukça rahatsız eden bu durumdan kaçınmak için düzenli olarak bulunulan ortamın havalandırılması gerekmektedir. Uzun süreli havasız ortamda kalınması migren, baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı gibi rahatsızlıklara sebep olabilmektedir. İçerdeki havanın değiştirilmesi amacıyla kapalı ortamın bir kaynak kullanılarak açık hale getirilmesine havalandırma denmektedir. Günlük hayatta çoğu zaman kapı ve pencereler aracığıyla havalandırma yapılmaktadır. Küçük mekanları havalandırmada pencereler genelde yeterli olmaktadır. Ancak büyük alanlarda ve pencerenin açılmasından kaynaklanan gürültü kirliliğine maruz kalınabileceği için pencereler bazen yeterli olmamaktadır. Kapı ve pencerenin yeterli olmadığı durumlarda temiz havanın oluşması için ekstra havalandırma araçlarının kullanılması gereklidir. Otellerde, hastanelerde, fabrikalarda, okullarda, AVM’lerde vb. büyük alanlarda genellikle bir fan yardımı ile mevcut havanın emilip filtreden geçirilmesi ve daha sonra tekrar alana iletilmesini sağlayan havalandırma sistemleri kullanılır. Havalandırma sistemleri binaların iç yapısına yerleştirilmektedir. Büyük bir dikkatle planlanması gereken havalandırma sisteminde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Plan aşamasında yapılan ölçümlerin doğruluğu çok önemlidir. Bu ölçümler doğrultusunda genellikle tavana havalandırma boruları yerleştirilir. Bu borular içerde görünmez. Bu sebeple estetik olarak da çirkinliğe sebep olmazlar. Boruların ucunda bağlı olan fan sayesinde alandaki hava çekilir. Fanın arkasında bulunan filtreden geçerek yeniden boruya yönlendirilir. Böylece içerdeki kirli hava dışarı atılmış yerine temiz ve sağlıklı hava getirilmiş olur. Havalandırma işlemi havadaki nemi de ölçer. Dolayısıyla kötü kokuların giderilmesi ve nem dengesinin ayarlanması gibi ekstra fayda sağlar.

Yemekhanelerde, fabrikalarda, hastanelerde yani genel olarak yoğun duman veya kirli havanın ortaya çıktığı mekanlarda iyi bir havalandırma sistemi kaçınılmazdır. Özellikle sanayi kuruluşlarında havalandırmanın iyi olmaması insanların hayatlarına mal olabilmektedir. Uzun süreli kirli havanın solunması sebebiyle birçok akciğer rahatsızlığı ortaya çıkmaktadır. Bunların engellenmesi için havalandırma sisteminin kurulması şarttır.